برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

c (3722)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3721)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی عنوان: بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری استاد راهنما: دکتر هما بقایی نگارنده: نسیم ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3720)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی- میوه کاری موضوع بررسی برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم استاد راهنما دکتر مهدی طاهری استاد مشاور ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3719)

واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی باغبانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی عنوان بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3718)

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب مریم خانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته مکانیزاسیون کشاورزی که در تاریخ………… از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان ” ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3717)

واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی باغبانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی عنوان افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3716)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی عنوان استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3715)

چکیده برنج بعد از گندم، از مهمترین غلات و غذای بیش از نیمی از مردم دنیا محسوب می شود. این گیاه ارزشمند یکی از گیاهان اقتصادی و مهم استان گیلان است. در این تحقیق که ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3714)

چکیده بادام زمینی یکی از گیاهان استراتژیک استان گیلان است که مقام سوم دانه های روغنی جهان را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق که به بررسی عوامل مدیریتی و اقتصادی موثر بر ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3713)

چکیدهی فارسی در این پایاننامه، روغنهای اسانسی برخی از گونههای گیاهی معطر ایران توسط روشهای تقطیر با آب به کمک مایکروویو (MAHD) استحصال و ترکیبات متشکلهی آنها بهکمک روش کروماتوگرافی گازی توأم با طیفسنجی جرمی ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3712)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مدیریت کشاورزی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی عنوان: ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک ادامه مطلب…

پایان نامه

c (3711)

پایان نامه حاضر، حاصل پ‍ژوهشهاي نگارنده در دورهي كارشناسي ارشد رشتهي زراعت و اصلاح نباتات گرايش اصلاح نباتات است كه درمهرماه سال 1393 در دانشكدهي کشاورزی دانشگاه یاسوج به راهنمايي جناب آقاي دكتر مسعود دهداری ادامه مطلب…