پایان نامه

c (3712)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی مدیریت کشاورزی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مهندسی کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی عنوان: ارزیابی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری گیلانی برای برنج ارگانیک ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3711)

پایان نامه حاضر، حاصل پ‍ژوهشهاي نگارنده در دورهي كارشناسي ارشد رشتهي زراعت و اصلاح نباتات گرايش اصلاح نباتات است كه درمهرماه سال 1393 در دانشكدهي کشاورزی دانشگاه یاسوج به راهنمايي جناب آقاي دكتر مسعود دهداری ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3710)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پايان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی عنوان ارزیابی آزمایشگاهی ترکیبات و اثرات آنتی اکسیدانی اسانس تجاری دارچین ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3709)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی گروه آموزشی مدیریت پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش: کشاورزی عنوان: ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3708)

بسم الله الرحمن الرحيم منشور اخلاق پژوهش دانشگاه آزاداسلامي واحددامغان دانشكده پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته:مهندسي صنايع غذايي گرايش:شيمي موادغذايي عنوان: ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب (عناب اصفهان) استاد راهنما: دكترحسين جلالي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3707)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه دانشكده كشاورزي- گروه زراعت پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ارشد “M.Sc” گرايش زراعت عنوان : اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3706)

دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور عنوان: اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3705)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی عنوان اثر نظامهای آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان استادراهنما دکتر مهدی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3704)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته زراعت عنوان : اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا Effect of mulching and iron spray ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3703)

مؤسسه آموزش عالی بهاران – گرگان پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.sc) مهندسی علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویهای و عطری اثر کودهای آلی و اسید سالیسیلیک بر برخی از مواد ادامه مطلب…

By 92, ago