پایان نامه

c (3715)

چکیده برنج بعد از گندم، از مهمترین غلات و غذای بیش از نیمی از مردم دنیا محسوب می شود. این گیاه ارزشمند یکی از گیاهان اقتصادی و مهم استان گیلان است. در این تحقیق که ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3716)

بسم الله الرحمن الرحیم دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی عنوان استفاده از صمغ فارسی به منظور کاهش جذب ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3717)

واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی باغبانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی عنوان افزایش عمر پس از برداشت گل داودی (Dendranthema grandiflorum L.) به کمک اسانس ژرانیوم، اکالیپتوس ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3718)

تعهد اصالت رساله یا پایان نامه اینجانب مریم خانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته مکانیزاسیون کشاورزی که در تاریخ………… از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان ” ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3719)

واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی باغبانی پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) رشته: باغبانی- گیاهان زینتی عنوان بررسی اثرات تیمارهای مکانیکی و نانو ذرات نقره بر عمر گلجایی گل شاخه بریده آلسترومریا ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3720)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باغبانی- میوه کاری موضوع بررسی برخی صفات پومولوژیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام زیتون در منطقه درام شهرستان طارم استاد راهنما دکتر مهدی طاهری استاد مشاور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3721)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده کشاورزی پایان نامه کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی عنوان: بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری استاد راهنما: دکتر هما بقایی نگارنده: نسیم ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3722)

معاونت پژوهش و فناوری به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظربر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3714)

چکیده بادام زمینی یکی از گیاهان استراتژیک استان گیلان است که مقام سوم دانه های روغنی جهان را به خود اختصاص داده است. در این تحقیق که به بررسی عوامل مدیریتی و اقتصادی موثر بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3704)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان دانشکده کشاورزی پایان نامه برای کارشناسی ارشد رشته زراعت عنوان : اثر مالچ و محلول پاشی آهن بر رشد و عملکرد لوبیا Effect of mulching and iron spray ادامه مطلب…

By 92, ago