پایان نامه

c (3694)

. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی گروه آموزشی زراعت پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی گرایش زراعت عنوان اثر تاریخ کاشت و مالچ کاه و کلش بر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3705)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: کشاورزی گرایش: مدیریت کشاورزی عنوان اثر نظامهای آبیاری بر عملکرد و بهره وری اراضی شالیکاری استان گیلان استادراهنما دکتر مهدی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3695)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد «M.Sc.» رشته زراعت عنوان: اثر تنش آبي، زئوليت و محلول پاشي اسيد ساليسيليك بر برخي صفات زراعي و فيزيولوژيكي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3706)

دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد تغذیه دام و طیور عنوان: اثرات اسانس مرزه بر تخمیر شکمبه و عملکرد در بز غاله های بومی آذربایجان غربی(مهابادی) استاد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3696)

مرکز آموزش های نیمه حضوری دانشکده کشاورزی گروه باغبانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم باغبانی- میوه کاری عنوان: اثر تیمارهای حلقه برداری و اتفن بر صفات کمی و کیفی انگور ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3707)

دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه دانشكده كشاورزي- گروه زراعت پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي‌ارشد “M.Sc” گرايش زراعت عنوان : اثرات پرایمینگ بذر به وسیله اسید سالیسیلیک و نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی بذر ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3697)

` دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دانشکده کشاورزی گروه علوم دامی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تغذیه دام عنوان پایان نامه : اثر سطوح مختلف بذر سیاه‌دانه بر عملکرد رشد، برخی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3708)

بسم الله الرحمن الرحيم منشور اخلاق پژوهش دانشگاه آزاداسلامي واحددامغان دانشكده پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته:مهندسي صنايع غذايي گرايش:شيمي موادغذايي عنوان: ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب (عناب اصفهان) استاد راهنما: دكترحسين جلالي ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3698)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده کشاورزی گروه آموزشی باغبانی پایاننامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته:مهندسی کشاورزی علوم باغبانی گرایش: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه عنوان: اثر سوپرجاذبهای طبیعی و مصنوعی بر قابلیت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

c (3709)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت دانشکده علوم کشاورزی گروه آموزشی مدیریت پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت گرایش: کشاورزی عنوان: ارزیابی اقتصادی عملیات حفاظت خاک در شهرستان رودسر استاد راهنما: دکتر ادامه مطلب…

By 92, ago